Contributions
fb
SK
Výskumná agentúra si prenajala nové sídlo od schránky
07/08/2017
Vložil: Matej Stano
from media
Nie je nám to ukradnuté!
07/08/2017
Vložil: Matej Stano
ours
Najnovší Trend rozsiahlo o transformácii SAV
07/08/2017
Vložil: Matej Stano
from media
Miliónové dotácie od Plavčana dostali aj pochybné firmy
24/07/2017
Vložil: Matej Stano
from media
Peter Plavčan sa kvalifikoval na bieleho koňa
24/07/2017
Vložil: Matej Stano
from media
Prečo potrebujeme APVV
05/06/2017
Vložil: Matej Stano
from media
Zlé signály z APVV
27/05/2017
Vložil: Matej Stano
from media

... navyše vyjadrenie nového riaditeľa APVV „Neviem o tom, či dôjde, alebo nedôjde k zníženiu rozpočtu“ neznie vo vzťahu k rozpočtu na rok 2018 veľmi rozvojovo …

https://dennikn.sk/776889/agentura-ktora-dava-granty-na-vedu-mozno-prepusti-polovicu-ludi

Výsledky akreditácie organizácií SAV
09/03/2017
Vložil: Matej Stano
ours

Milé kolegyne, kolegovia a podporovatelia iniciatívy „Veda chce žiť“, radi by sme vyjadrili náš názor k akreditácii organizácií Slovenskej akadémie vied. Táto akreditácia je podľa zákona povinná, čiže to, že prebehla na prvý pohľad nie je nič zaujímavé. Zaujímavý je fakt, že prvýkrát v histórii nielen SAV, ale aj Slovenska, sa vedecké organizácie dali ohodnotiť nezávislým panelom zahraničných expertov. Ohodnotiť prácu vedca, a tým viacej vedeckej organizácie, je pomerne náročná úloha, kde samozrejme nestačí dať do tabuliek len čísla, spočítať vklady a výstupy. Preto sa takéto hodnotenia robia spravidla panelom expertov, ktorý musí zohľadňovať nielen tieto čísla, ale aj mnoho iných, ťažko kvantifikovateľných, údajov. Ak takéto hodnotenie organizácií prebieha v malej krajine ako je naša, tak je takmer nemožné zostaviť panel z domácich expertov, ktorí by neboli v konflikte záujmu, alebo aby nemali priateľské či menej priateľské vzťahy k jednotlivým organizáciám. Z tohto pohľadu je treba oceniť rozhodnutie Predsedníctva SAV a Snemu SAV zorganizovať akreditáciu ústavov panelom zahraničných expertov. Na základe výsledkov tejto akreditácie môžeme konštatovať, že toto hodnotenie dopadlo pre SAV veľmi dobre i keď z 57 organizácií iba 2 skončili v kategórii „A“, väčšina v kategórii „B“ a ostatné v kategórii „C“ alebo „D“. Vzhľadom na nízku podporu vedy na Slovensku v porovnaní s európskymi krajinami je príjemným prekvapením, že väčšina organizácii SAV podľa panelu expertov dosiahla hodnotné príspevky vo svojej oblasti v rámci Európy. Domnievame sa, že spôsob hodnotenia, ktorý pri akreditáciách zvolila SAV by mohol slúžiť ako inšpirácia aj pre iné výskumné a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.

Ad: SME (20.8.2016)
31/08/2016
Autor: Miloslav Bahna
ours

Ako príspevok do diskusie, ktorú vyvolala príloha denníka SME z 20.8.2016 venovaná vede na Slovensku ponúkame komentár Miloslava Bahnu a Roberta Klobuckého ku štúdii „Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku“, o ktorú sa téma v SME opierala.

http://vedachcezit.sk/docs/komentar_cerge3red.pdf

APVV stagnuje...
31/08/2016
Autor: Miloslav Bahna
ours

Ministerstvo financií minulý týždeň zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2017. Znepokojilo nás, že rozpočet grantovej Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) - kľúčového zdroja súťažného financovania základného výskumu na Slovensku - nerastie. Rozpočet APVV pre rok 2017 (príloha 4, strana 14) je totiž naplánovaný na rovnakej úrovni 29,3 mil. EUR ako vo roku 2016. Pripomíname, že tento rozpočet je stále nižší než bol rozpočet APVV v rokoch 2008 až 2010.

Rozpočet na súťažné financovanie vedy prostredníctvom Grantovej agentúry České republiky (GAČR) rastie kontinuálne od roku 2006 (s jedinou výnimkou roku 2014). V roku 2015 predstavoval rozpočet GAČR 5,1 násobok rozpočtu APVV.

Systémové riešene odskúšané v západných krajinách je podporovať vedu kombináciou inštitucionálneho a súťažného financovania. Inštitucionálne financovanie zabezpečuje základnú prevádzku a stabilitu, súťaže o grantové prostriedky zasa distribuujú financie k najlepším vedeckým tímom a osobnostiam. Najväčším problémom financovania vedy na Slovensku je nedostatok prostriedkov v súťažnom financovaní. Návrh rozpočtu APVV na rok 2017 preto nie je krokom správnym smerom.