Príspevky
fb
EN
Prečo potrebujeme APVV
05/06/2017
Vložil: Matej Stano
z médií
Zlé signály z APVV
27/05/2017
Vložil: Matej Stano
z médií

... navyše vyjadrenie nového riaditeľa APVV „Neviem o tom, či dôjde, alebo nedôjde k zníženiu rozpočtu“ neznie vo vzťahu k rozpočtu na rok 2018 veľmi rozvojovo …

https://dennikn.sk/776889/agentura-ktora-dava-granty-na-vedu-mozno-prepusti-polovicu-ludi

Výsledky akreditácie organizácií SAV
09/03/2017
Vložil: Matej Stano
naše

Milé kolegyne, kolegovia a podporovatelia iniciatívy „Veda chce žiť“, radi by sme vyjadrili náš názor k akreditácii organizácií Slovenskej akadémie vied. Táto akreditácia je podľa zákona povinná, čiže to, že prebehla na prvý pohľad nie je nič zaujímavé. Zaujímavý je fakt, že prvýkrát v histórii nielen SAV, ale aj Slovenska, sa vedecké organizácie dali ohodnotiť nezávislým panelom zahraničných expertov. Ohodnotiť prácu vedca, a tým viacej vedeckej organizácie, je pomerne náročná úloha, kde samozrejme nestačí dať do tabuliek len čísla, spočítať vklady a výstupy. Preto sa takéto hodnotenia robia spravidla panelom expertov, ktorý musí zohľadňovať nielen tieto čísla, ale aj mnoho iných, ťažko kvantifikovateľných, údajov. Ak takéto hodnotenie organizácií prebieha v malej krajine ako je naša, tak je takmer nemožné zostaviť panel z domácich expertov, ktorí by neboli v konflikte záujmu, alebo aby nemali priateľské či menej priateľské vzťahy k jednotlivým organizáciám. Z tohto pohľadu je treba oceniť rozhodnutie Predsedníctva SAV a Snemu SAV zorganizovať akreditáciu ústavov panelom zahraničných expertov. Na základe výsledkov tejto akreditácie môžeme konštatovať, že toto hodnotenie dopadlo pre SAV veľmi dobre i keď z 57 organizácií iba 2 skončili v kategórii „A“, väčšina v kategórii „B“ a ostatné v kategórii „C“ alebo „D“. Vzhľadom na nízku podporu vedy na Slovensku v porovnaní s európskymi krajinami je príjemným prekvapením, že väčšina organizácii SAV podľa panelu expertov dosiahla hodnotné príspevky vo svojej oblasti v rámci Európy. Domnievame sa, že spôsob hodnotenia, ktorý pri akreditáciách zvolila SAV by mohol slúžiť ako inšpirácia aj pre iné výskumné a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.

Ad: SME (20.8.2016)
31/08/2016
Autor: Miloslav Bahna
naše

Ako príspevok do diskusie, ktorú vyvolala príloha denníka SME z 20.8.2016 venovaná vede na Slovensku ponúkame komentár Miloslava Bahnu a Roberta Klobuckého ku štúdii „Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku“, o ktorú sa téma v SME opierala.

http://vedachcezit.sk/docs/komentar_cerge3red.pdf

APVV stagnuje...
31/08/2016
Autor: Miloslav Bahna
naše

Ministerstvo financií minulý týždeň zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2017. Znepokojilo nás, že rozpočet grantovej Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) - kľúčového zdroja súťažného financovania základného výskumu na Slovensku - nerastie. Rozpočet APVV pre rok 2017 (príloha 4, strana 14) je totiž naplánovaný na rovnakej úrovni 29,3 mil. EUR ako vo roku 2016. Pripomíname, že tento rozpočet je stále nižší než bol rozpočet APVV v rokoch 2008 až 2010.

Rozpočet na súťažné financovanie vedy prostredníctvom Grantovej agentúry České republiky (GAČR) rastie kontinuálne od roku 2006 (s jedinou výnimkou roku 2014). V roku 2015 predstavoval rozpočet GAČR 5,1 násobok rozpočtu APVV.

Systémové riešene odskúšané v západných krajinách je podporovať vedu kombináciou inštitucionálneho a súťažného financovania. Inštitucionálne financovanie zabezpečuje základnú prevádzku a stabilitu, súťaže o grantové prostriedky zasa distribuujú financie k najlepším vedeckým tímom a osobnostiam. Najväčším problémom financovania vedy na Slovensku je nedostatok prostriedkov v súťažnom financovaní. Návrh rozpočtu APVV na rok 2017 preto nie je krokom správnym smerom.

Slovenská veda chradne a práchnivie
27/08/2016
Vložil: Matej Stano
z médií
Komentár Martina Mojžiša k téme viazania rozpočtu SAV
19/07/2016
Vložil: Matej Stano
z médií

Komentár Martina Mojžiša k téme viazania rozpočtu SAV z dôvodu „zabezpečiť kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a valorizáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl“: http://www.tyzden.sk/nazory/33467/su-ucitelky-kravy/…

SAV si dlho stabilný rozpočet neužila...
19/07/2016
Vložil: Matej Stano
naše

Iniciatíva Veda chce žiť! chce upozorniť na zámer Vlády SR znova raz znižovať rozpočet SAV viazaním vyše 1 milióna EUR v tomto roku. Je to nepochopiteľný krok potom čo vlani podpísala Stabilizačnú dohodu so SAV, že zachová rozpočet SAV na úrovni minimálne 60 mil EUR na 3 roky. Zaujímavé je zdôvodnenie tohto zámeru: „zabezpečiť kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a valorizáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl“ (viď oznámenie z Ministerstva financií SR: http://vedachcezit.sk/docs/Viazanie_sav_2016.pdf). Sme veľmi sklamaní z takéhoto postupu vlády, ktorá nedokáže dodržať ani vlastnú dohodu o podpore SAV a vedy na Slovensku. Dokonca sa zdá, že chce postaviť učiteľov a vedcov z vysokých škôl proti vedcom zo SAV, tým že jedným zoberie aby druhým pridala. Ak ide o zámer tak je to tragikomické podceňovanie inteligencie nielen vedcov a učiteľov ale všetkých, ktorým záleží na rozvoji Slovenska. Naša iniciatíva plánuje ďalšie aktivity proti tomuto rozhodnutiu Vlády SR o ktorých vás budeme informovať na našej stránke.

Protest 19.4.2016 od 14:00 pred Úradom vlády SR!
19/04/2016
Vložil: Matej Stano
naše

 Príďte prejaviť svoju nespokojnosť so stavom slovenského školstva, pracovnými podmienkami a finančným ohodnotením všetkých jeho zamestnancov. http://www.vedachcezit.sk/docs/List_protest-1.pdf