Príspevky
fb
EN
Pochod Iniciatívy veda chce žiť!
06/09/2018
Vložil: I. Barák
naše

Po dohode SAV a MŠVVŠ, ktorú sprostredkoval podpredseda vlády Richard Raši sme vás informovali, že budeme situáciu sledovať a ak nebude register v. v. i. aj s informáciami o organizáciách SAV sprístupnený zvážime organizáciu ďalšieho verejného podujatia.

Dnes je zrejmé, že napriek tomu, že SAV naplnila podmienky dohody, ministerstvo školstva register verejných výskumných inštitúcií stále nesprístupnilo. Stav právnej neistoty na akadémii spojený s nemožnosťou začať práce na nových projektoch podporených z grantov APVV preto aj naďalej pretrváva.

Ak zostane ministerstvo aj naďalej nečinné, je pravdepodobné, že sa osud ústavov SAV ocitne v rukách poslancov Národnej rady SR, ktorí budú na svojej schôdzi začínajúcej 11.9.2018 hlasovať o prelomení veta Prezidenta SR pri novelizácii zákona o SAV. Táto novela by vrátila ústavy SAV po viac ako dvoch mesiacoch naspäť do podoby príspevkových a rozpočtových organizácii a zároveň uložila SAV povinnosť svoje ústavy založiť nanovo na „zelenej lúke“ a existujúce ústavy SAV zrušiť.

Pre všetkých, ktorí sa domnievajú, že tento scenár popiera všetky deklarácie o podpore vedy na Slovensku sa iniciatíva Veda chce žiť! rozhodla pripraviť 11.9.2018 o 11:00 pochod z Námestia slobody k budove parlamentu. Cieľom pochodu bude upozorniť poslancov, že osud SAV je v ich rukách a že svojím hlasovaním za novelu zákona o SAV sa podpisujú na úmrtný list všetkým ústavom SAV a spochybňujú budúce fungovanie akadémie vied ako celku.

Stále veríme, že ministerstvo školstva bude postupovať racionálne a naplní svoju časť dohody. Tým by sa stalo hlasovanie NRSR 11.9. bezpredmetné. Definitívne rozhodnutie o konaní pochodu preto oznámime v dopoludňajších hodinách 10.9.2018.