Príspevky
fb
EN
Výzva vedcov
12/09/2018
Vložil: I. Barák
naše

Iniciatíva Veda chce žiť! podporuje a v plnej miere sa pripája k výzve piatich vedcov, ktorá bola prečítaná na našom včerajšom protestnom pochode. Vyzývame priaznivcov vedy na Slovensku, aby sa spolu s nami k tejto výzve pripojili tiež.

Pripájame znenie výzvy na vytlačenie ako súbor PDF (https://www.dropbox.com/s/gq51rq824scanpw/vyzva_vedcov.pdf…) alebo ako text uvedený nižšie. Prosíme o zaslanie naskenovaných podpísaných podpisových hárkov na našu emailovú adresu vedachcezit@savba.sk.

O podpore tejto výzve budeme informovať na našej stránke.

*******************************************************************************

Sme znepokojení stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied, ako najdôležitejšia inštitúcia vedy a výskumu v Slovenskej republike. Tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Slovenská republika má v mnohých oblastiach výskumu dobré meno, mnohé naše pracoviská sú zapojené do spolupráce so špičkovými univerzitami a ústavmi v Európe a inde vo svete. Ako veľmi mladá krajina máme napriek všetkým problémom dobrý základ stať sa spoločnosťou kritického myslenia, vedy a významných domácich hospodárskych inovácií. Politické prostredie ale dlhodobo nežičí ani našim špičkovým akademikom, ani mladým vedcom, ktorí vidia perspektívu vo vede. Posledné kroky ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR však vybočili aj z rámca tohto dlhodobo nepriaznivého stavu. Dospeli sme k názoru, že ministerstvo od začiatku sleduje ciele, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodnými zámermi zákona pomôcť slovenskej vede.

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby nepodporili novelu zákona, ktorá zmarí prebiehajúcu transformáciu SAV a nenávratne poškodí záujmy Slovenskej republiky.

Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby okamžite zastavilo ďalšie nepriateľské kroky voči Slovenskej akadémii vied a zdržalo sa ďalších klamlivých informácií, ktoré verejnosti podáva.

Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy vedy na Slovensku a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. – teoretický fyzik

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. - seizmológ

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. - neurovedec

Ing. Martin Venhart, PhD. – jadrový fyzik

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – právnik

Pripájam sa k výzve

 Meno                                                    Podpis