Príspevky
fb
EN
Prečo sme podporili protest iniciatívy Za slušné Slovensko
02/10/2018
Vložil: I. Barák
naše

Niektorí naši podporovatelia vyslovili obavy z toho, že podporou protestu, ktorý v piatok 28.9. zorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko, sme našu nezávislú iniciatívu nevhodne namočili do politiky. Považujeme preto za potrebné uviesť hlavné argumenty, ktoré pri našom rozhodovaní zavážili:

1) Po celý čas sme v konflikte s ministerkou školstva používali vecné, právne alebo odborné argumenty. Druhá strana však namiesto argumentov využila poslanecké kluby vládnej koalície, aby pretlačila schválenie novely, ktorá je pre SAV neprijateľná a vecne nevykonateľná. Tam nehrali úlohu žiadne argumenty - ani tie, ktoré v rozprave predniesla ex-ministerka spravodlivosti a v tom čase vládna poslankyňa L. Žitňanská - ale potreba prelomiť veto prezidenta, teda čisto politické zadanie.

2) Ministerka opakovane hrubo zavádzala verejnosť a očierňovala SAV vypúšťaním klamlivých informácií do médií. Minister, ktorý chce riadiť vedu však musí mať dôveru vedcov. V súlade s výzvou piatich prominentných vedcov, ktorú na proteste 11. 9. prečítal prof. Samuely, preto nevidíme iné riešenie, než jej odchod z funkcie. Dá sa takáto požiadavka vysloviť a súčasne si zachovať apolitickosť?

3) V komuniké zo schôdzky, ktorú 22.8. zorganizoval podpredseda vlády, sa ministerstvo aj SAV zaviazali k určitým krokom. SAV svoje úlohy splnila, ministerstvo nie. Prečo garant dohody nijako netrval na tom, aby si svoju časť splnilo aj ministerstvo? To je príklad nekorektného vládnutia, ako sme ho pocítili na vlastnej koži.

Podobnú skúsenosť už majú učitelia, farmári, zdravotné sestry, kultúrni pracovníci, novinári, podnikatelia v IT sektore a ďalší. Naše príbehy majú veľa spoločného, a spája nás požiadavka na politikov o slušné zaobchádzanie, službu verejnosti a dodržiavanie zákonov. V týchto požiadavkách sa s iniciatívou Za slušné Slovensko a ďalšími iniciatívami zhodneme a v spoločnom postupe vidíme väčšiu nádej na ich presadenie.

Takýto prístup neznamená, že by sme rezignovali na možnosť mobilizácie samotných vedeckých pracovníkov na akcie, ktorými budeme na náš problém s transformáciou na v. v. i. a na ďalšie problémy vedy na Slovensku upozorňovať verejnosť a masmédiá. Stále sa nádejame, že osud SAV nie je našej politickej reprezentácii ľahostajný.